Etappe

11 Löddeköpinge - Bjärred

  • Etappenlänge

    8 km

  • Schwierigkeit

    Leicht

Lisa Wikstrand

Leden går genom öppna landskap, lummiga naturreservat och längs med havet till Bjärreds långa brygga, ett populärt turistmål med anor från 1800-talet. Strax efter att du passerat Kävlingeån kan du göra en avstickare till Borgeby slott, leden går sedan genom Borgeby, längs havet och förbi de ståndsmässiga sommarvillorna i Bjärred.

Natur

Du passerar över Kävlingeån, som är ett av Skånes största vattendrag och hem till bland annat tjockskalig målarmussla, öring, lax, abborre, elritsa och grönling. Här vandrar du in i Lomma kommun och leden följer cykelvägen över åkermark med en vy över det öppna slättlandskapet åt båda hållen.

I anslutning till Borgeby kommer du in i Domedejla mosse, ett naturreservat med skogsmark, högörter, vattensamlingar och en slåtteräng. Den sydvästra delen av naturreservatet består av fuktig mark där man kan hitta typiska arter som bladvass och svärdslilja. Skogen har många olika träd och buskar som björk, ek, alm, lönn, rönn, fläder, tall, gran och lärk. I gläntor, inne i skogen, kan man hitta de lite ovanligare växterna slåtterblomma och ängsskallra. På gränsen till väster växer forsythia vilket minner om en tid av gamla odlingar. Området har gott om fåglar med bland annat kärrsångare, rödhake, björktrast, kattuggla och ormvråk.

Stigen leder ut ur skogen och fortsätter mot havet med utsikt mot slätterna och havet. Vid havet är det en kort avstickare för att komma till Löddesnäs fågeltorn där man kan se brun kärrhök, skäggmes, sävsparv, beckasiner och om man har tur, en skymt av den skygga vattenrallen som springer runt i vassen.

Du följer en promenadstig längs havet till Bjärreds saltsjöbad och Långa bryggan. Havet är långgrunt och rikt på ålgräsängar. Den gamla parken vid Bjärreds saltsjöbad är uppvuxen och har bokskogskaraktär, här finns bland annat flera fladdermusarter.

Kulturhistoria

Det är väl värt att göra en avstickare till Borgeby slott, som under vikingatiden var en viktig knutpunkt för att kontrollera handel både på vatten och på land. Under 1000-talet fanns en så kallad trelleborg i trä på platsen för det nuvarande slottet. Nuförtiden strävar man mot att omvandla slottet till det kulturella centrum det en gång var. Här finns bland annat samlingar från den siste slottsherren, Ernst Norlinds konstnärskap och slottscafé. På sommaren finns möjlighet att hyra kanot eller fika i det vackra slottscaféet. Leden fortsätter över slätten till Borgeby, historiskt omtalat sedan medeltiden. Den gamla byn låg vid slottet och kyrkan, men vid det laga skiftet 1859-60 flyttades byn till sitt nuvarande läge vid västkustvägen.

Utanför Löddeåns mynning finns resterna av en vikingatida hamnanläggning, som vid lågvatten sticker upp ovan ytan som en rad stenar.

Den sista delen av etappen går förbi villor som vittnar om Bjärreds tid som sommarort för välbeställda lundabor. Bjärreds saltsjöbad var ett populärt utflyktsmål kring förra sekelskiftet, med kallbadhus, tennisbanor, badhotell och restaurang. Det nuvarande kallbadhuset stod klart 2004, längst ut på den 574 meter långa träbryggan, som är Skånes längsta. 

8 km

Leicht

Wie funktioniert die Einstufung?

Basiert auf 32 Abstimmungen

trails.along.track

Aktuelle Etappeninformation

Akutell keine bekannten Probleme

Melde ein Problem.

Campingplatz

Wasser

Höhenunterschied

Abruft Höhendifferenz...
På en träspång nås Lödde ås mynning med fantastisk fågelskådning
Gyllins ängar item.photographer
Långa bryggan i Bjärred. item.photographer
Naturreservatet Domedejla mosse item.photographer
Öppet landskap vid Gyllins ängar. item.photographer
Friska havsvindar och vackra vyer kantar SL5. item.photographer

Sehenswürdigkeiten entlang der Etappe

Suchen Sie für Ihre Wandertour nach einer Unterkunft oder einem gemütlichen Café? Hier finden Sie einige der Sehenswürdigkeiten und interessanten Plätze entlang der Etappe.

Wandervorschläge

Sie wissen nicht genau, wo Sie wandern möchten? Lassen Sie sich durch unsere Auswahl verschiedener Strecken inspirieren – es gibt kurze und lange, mit oder ohne Übernachtung sowie mit verschiedenen Themen.

Zeige alles
von

Aktuelles

Hier gibt es Neuigkeiten zum Radweg, sowie aktuelle Umleitungen oder Einschränkungen.

Zeige alles

Weiter auf der Weg

Früher Etappe

Nächst Etappe

Wir wollen wissen, was Sie denken

Haben Sie Erfahrung oder Kommentare Möchten Sie teilen? Ein guter Tipp oder vielleicht etwas, das Ihnen nicht gefallen hat? Schreiben Sie einen Kommentar. Wir würden gerne wissen!