Etapp

11 Vitabäck - Snogeholm

  • Längd

    10 km

  • Svårighetsgrad

    Lätt

Jenny Brandt

På småvägar och stigar vandrar du genom Fyledalen till sjöriket Snogeholm. Studera geologiska bildningar eller spännande arter av fladdermöss och rovfåglar.

Natur

På vägar går du över den öppna terrängen i Fyledalens botten. I sluttningen finns flera framspringande vattenkällor, bland anant Vitabäckskällan.

Fyledalen är en komplicerad geologisk skapelse. Böjningen i berggrunden är en av Sveriges största. Rörelser i jordskorpan har gjort att urgamla lager av sand, kol och lera ställt sig lodrätt och ligger nära ytan. De branta sluttningarna och dalens platta botten gröptes ur av smältvatten från inlandsisen.

Vid Eriksdal går du förbi stenbrott med kvarts som är lika lös som den var för 200 miljoner år sedan. Öster om finns Kurremölla, en geologisk sensation på 1800-talet. Här fann man kol med fossiler av blad, kottar och nötter från ginkoträd. I marken finns också rikligt med järnmineral.

Glador, ormvråkar, havs- och kungsörn tillhör vardagsupplevelser i Fyledalen. Skogsvägar leder dig genom lövskog till strövområdet Snogeholm. Här följer du stigen längs Snogeholmssjöns kant till de väldiga Evighetsträden. Ekarna är särskilt utvalda för att ge livsutrymme åt hotade arter av skalbaggar och fladdermöss, som ekoxe och trollfladdermus.

Kulturhistoria

Vitabäckskällan var tidigare hälsokälla och storbykplats. Den är mest känd som samlingsplats vid det stora bondeupproret mot ärkebiskop Absalon år 1182.

Nordväst om Snogeholmssjön passerar du diket som användes för att sänka sjön och vinna odlingsmark.

I höjd med Snogeholms slott ser du ön Hägerholmen. Här låg en medeltida borg, tillhörande ärkebiskoparna i Lund och senare riddare Krognos. Snogeholm blev så småningom ett gods med eget litet samhälle. Här fanns bostäder åt statare och anställda, egen smedja och tegelbruk. De bevarade stora ädellövskogarna, betesmarkerna och alléerna är tydliga spår efter godset. Kejsardammen med minnestenen intill berättar om den tyske kejsaren Wilhelm II:s jaktresa till Snogeholm år 1899. Då liksom nu fanns det gott om rådjur, dov- och kronhjort i området.

Karta

Använd kartans planeringsverktyg för att se boendealternativ, restauranger och sevärdheter längs leden.

Öppna kartplanerare

10 km

Lätt

Hur fungerar graderingen?

Baserat på 16 röster

Sjö

Skog

Längs leden

Ledstatus

Lägerplats

Vatten

Rapportera avvikelse

Höjdskillnad

Hämtar höjddata...

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

Bryggorna vid Snogeholmssjön Fotograf: Johan Hammar
Upplev de pittoreska omgivningarna runt Snogeholms strövområde. Fotograf: Jenny Brandt
Vacker lövskog ramar in vandringsstigen i Snogeholms strövområde. Fotograf: Jenny Brandt

Sevärdheter längs etappen

Letar du efter boende eller ett mysigt kafé att stanna till vid under din vandring? Här är några av alla sevärdheter och platser som finns att besöka längs etappen.

Vandringsförslag

Vet du inte var du vill vandra? Här finns inspiration och tips på olika vandringar – korta som långa, med eller utan övernattning och med olika tema.

Visa alla
av

Aktuellt

Här hittar du information kring vad som händer på leden samt aktuella ledomdragningar och störningar.

Visa alla

Fortsätt på leden

Föregående etapp

Nästa etapp