Etapp

10 Lövestads åsar - Vitabäck

  • Längd

    14 km

  • Svårighetsgrad

    Lätt

Apelöga

Längs mindre vägar går du genom öppet odlingslandskap och på Fyledalens skogklädda sluttning. Besök väderkvarn och passera stenar med märkliga historier knutna till sig.

Natur

Längs stigar går du över Lövestads åsar, ett åskomplex unikt för Skåne. Mellan åsarna finns stora åsgropar och i en av dem ligger lägerplatsen. Åsarna skapades när inlandsisen smälte för cirka 15 000 år sedan.

På åsarna vandrar du genom artrik bokskog och i de fuktiga sänkorna blandas olika lövträd med hassel och sälg. Västerut finns betesmark med sankte Pers nycklar, jungfrulin och backsippa.

Småvägar leder dig mot Fyledalens sluttning och böndernas odlingar kantar vägen. Glöm inte titta upp i skyn, för dalen är känd för mängden patrullerande rovfåglar.

Närmare Vitabäck dyker skogen åter upp och ju närmare dalens botten du kommer, desto rikare är floran. Här finns bland annat ett kärr med majviva och majnycklar.Kring Vitabäck finns vattenkällor av olika karaktär, somliga kraftfulla med springvatten ett par meter upp i luften. Vitabäckskällan tillhör de stillsammare.

Kulturhistoria

Lövestads åsar var en gång utmark med bete åt djuren och är sedan länge en populär plats att flanera på. Sydost om lägerplatsen hittar du Massastenen. Stenen uppfördes där prästen "trollat" fram brännvinskaggen under en promenad med häradshövdingen och notarier. Prästen var känd för sitt vidlyftiga liv och inskriptionen Massa står för förlustelse.

Väderkvarnen Kullamöllan är en holländare där överdelen av kvarnhuset är vridbart och vingarna kunde placeras för bästa effekt.

Invid leden, längs den övergivna vägen, står en stengumma med schalett. Hon heter Broås käring och vänder sig när det doftar nybakat bröd. Någon kilometer sydväst står ännu en nämnvärd sten, en milstolpe från 1728. Den har sitt ursprung ur de gamla färdvägarna och anger att sträckan till närmaste gästgivargård var en mil.

Vitabäckskällan var tidigare hälsokälla och storbykplats. Den är mest känd som samlingsplats vid det stora bondeupproret mot ärkebiskop Absalon år 1182.

Karta

Använd kartans planeringsverktyg för att se boendealternativ, restauranger och sevärdheter längs leden.

Öppna kartplanerare

14 km

Lätt

Hur fungerar graderingen?

Baserat på 5 röster

Längs leden

Ledstatus

Lägerplats

Vatten

Rapportera avvikelse

Höjdskillnad

Hämtar höjddata...

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

Fotograf: Apelöga
Fotograf: Apelöga

Sevärdheter längs etappen

Letar du efter boende eller ett mysigt kafé att stanna till vid under din vandring? Här är några av alla sevärdheter och platser som finns att besöka längs etappen.

Vandringsförslag

Vet du inte var du vill vandra? Här finns inspiration och tips på olika vandringar – korta som långa, med eller utan övernattning och med olika tema.

Visa alla
av

Aktuellt

Här hittar du information kring vad som händer på leden samt aktuella ledomdragningar och störningar.

Visa alla

Fortsätt på leden

Föregående etapp

Nästa etapp