Etapp

14 Väderkullen - Häckeberga

  • Längd

    8 km

  • Svårighetsgrad

    Utmanande

Mickael Tannus

Färden går längs vältrampade stigar över Romeleåsens branta terräng. Åsen är ett populärt utflyktsmål med alternativa vandringsvägar. Det är en intressant geologisk formation, invävd i sägner och mystik, med rester efter tidigare markanvändning ristat i l

Natur

Här vandrar du längs stigar på Romeleåsen, en horst som reste sig för 150 miljoner år sedan. Samtidigt sjönk Skånes sydvästra hörn kraftigt och höjdskillnaden emellan är drygt 2000 meter. Utmed sträckan hittar du Romeleklint, åsens nästhögsta punkt, och Järnhatten där berget går i dagen.

Romeleåsens rygg är skogklädd med enstaka gläntor, trädsorter som bok och gran dominerar. Du passerar ett parti med knotiga bokar och spretiga hasselbuskar, som är en nyckelbiotop. Här finns gamla och döda stammar bebodda av en mångfald av lavar, mossor och insekter. Skogsområdet är en rest av den gamla utmarksskogen.

Vid Allmänningen finns en vidsträckt betad fälad där gulmåra, fältmalört och timjan är vanliga.

Kulturhistoria

Det skånska skogslandskapet har förändrats från det skogklädda 1500-talet, vidare genom det trädlösa 1700- och 1800-talet. Romeleåsen är ett tydligt exempel på en vidsträckt bokskog, som blev en flitigt använd utmark och förvandlades till en karg hed med ljung och en. Återplantering påbörjades på 1880-talet. Runt Häckeberga finns flera fäladsmarker som restaurerats och bevaras. Här kan du se hur åsen såg ut för hundratalet år sedan.

Rester efter torp och gårdar hittar du lite varstans, alla en gång tillhörande Häckeberga gods. Vid 1800-talets mitt fanns det uppemot 150 arrendegårdar och torp i området. Idag återstår ett femtiotal. Lägerplatsen Allmänningen är placerad på ruinen efter en större gård, tillhörande godset. Här fanns boningshus, loge, stall med drängkammare och en mindre grisstia. Kullatorpet, invid leden, är ett välbevarat 1800-talstorp som hålls öppet de flesta söndagar och också går att hyra.

Karta

Använd kartans planeringsverktyg för att se boendealternativ, restauranger och sevärdheter längs leden.

Öppna kartplanerare

8 km

Utmanande

Hur fungerar graderingen?

Baserat på 20 röster

Längs leden

Ledstatus

Lägerplats

Vatten

Rapportera avvikelse

Höjdskillnad

Hämtar höjddata...

Vi vill veta vad du tycker

Har du erfarenheter eller synpunkter du vill dela med dig av? Ett bra tips eller kanske något du inte gillade? Skriv en kommentar. Vi vill gärna veta!

Romeleklint Fotograf: Mickael Tannus
Romeleklint Fotograf: Mickael Tannus
Romeleklint Fotograf: Mickael Tannus
Romeleklint Fotograf: Kenneth Joelsson
Romeleklint Fotograf: Mickael Tannus

Sevärdheter längs etappen

Letar du efter boende eller ett mysigt kafé att stanna till vid under din vandring? Här är några av alla sevärdheter och platser som finns att besöka längs etappen.

Vandringsförslag

Vet du inte var du vill vandra? Här finns inspiration och tips på olika vandringar – korta som långa, med eller utan övernattning och med olika tema.

Visa alla
av

Aktuellt

Här hittar du information kring vad som händer på leden samt aktuella ledomdragningar och störningar.

Visa alla

Fortsätt på leden

Föregående etapp

Nästa etapp