Storstadsnära vandring över Romeleåsen

Foto: Mickael Tannus

Romeleåsen öster om Lund är området för dig som gillar friluftsliv och natur. Vandringen tar dig förbi Romeleklint, som med sina 175 möh är åsens näst högsta punkt.

Var? Genarp-Veberöd. Längd: 12 km. Svårighet: Medel

Vandringen går längs Skåneledens delled SL 2, Nord-sydleden i västra Skånes mitt, tio kilometer öster om studentstaden Lund.

Vandringen börjar i Genarp, dit du kan ta dig med buss från både Lund och Malmö. Från busstationen vandrar du österut genom byn tills du når idrottsplatsen. Glöm inte att proviantera först, i Genarp finns både affärer, bageri och matställen.

Vid idrottsplatsens parkering kliver du ner till Häckeberga kvarn. Njut av den vackra kulturmiljön med ruiner från den gamla "vannmöllan" innan du korsar bron över Höje å för att hamna på Skåneleden. Håll vänster och följ leden norrut i gränszonen mellan gammelekar och betesmark.

Vid Allmänningen/Häckeberga finner du en av Skåneledens lägerplatser. Här finns torrtoalett och vindskydd och kanske känner du för en tidig fikapaus. Här har tidigare legat en liten gård, grunderna kan beskådas i betesmarken på andra sidan staketet. I mitten av 1800-talet fanns det cirka 150 gårdar och torp på Häckeberga gods domäner, idag står endast ett femtiotal kvar.

Längs skogsvägar och stigar fortsätter leden uppåt åssluttningen. Romeleåsen är egentligen en horst som bildades av en förskjutning längs förkastningar i berggrunden. Vid Järnhatten går urberget i dagen, ett urberg som du annars hittar 2000 meter under dagens jordlager på Lundaslätten. En stund senare når du charmiga Kullatorpet som STF – Svenska Turistföreningen sköter. Här kan du få en känsla av hur levnadsvillkoren varit på åsen för inte så länge sedan. Fotogenlampa och vedspis används fortfarande.

Från Kullatorpet går vandringen vidare norrut genom partier av äldre bokskog och varierande barrskogsodlingar. Snart lägger du märke till en samling radarinstallationer på åskrönet och efter ytterligare en stunds målmedvetet kryssande uppåt når du Romeleklint, 175 möh. Här stod Carl von Linné och räknade kyrktorn på sin skånska resa 1749. Idag växer här mer skog, men vyn är fortfarande slående.

När du känner dig redo väntar nerstigningen till Veberöd. Efter att ha passerat en fin gammal utmarksskog med höga naturvärden, generöst beströdd med gamla bokar och död ved, når du fram till en smal asfalterad körväg. Följ denna, hela vägen ner till Veberöd. Sporadiskt med orange skåneledsmarkeringar leder dig fram till centrum och busshållplatsen. Förbindelserna härifrån tillbaka till Lund/Malmö är goda.