Vandra Skåneleden på recept!

Vandring på Skåneleden är en del av Fysisk aktivitet på Recept (FaR), ett samarbete med Region Skåne och Skåneidrotten. Målet är att fler ska komma ut på leden och må bättre.

Vill du få Skåneleden utskriven på recept? Prata med din vårdkontakt! Photo: Apelöga

Forskningen är enig i att vistelse i naturen minskar stress, ökar kroppens förmåga till återhämtning och förbättrar vår koncentrationsförmåga. Om du dessutom rör på dig i naturen får du fysisk aktivitet som är skonsam. Vandring är något som nästan alla kan njuta av, det är ett enkelt sätt att komma gång med fysisk aktivitet där du som patient kan börja med en lättare och kort etapp för att sedan våga ta större kliv ut i den skånska naturen.

Region Skåne är både regional sjukvårdsaktör och huvudman för Skåneleden. Att Skåneleden finns på recept ligger i linje med Region Skånes ambition att få fler att upptäcka vandring och bidra till ett friskare Skåne.  

Hur fungerar det?

En läkare, sjukgymnast, sjuksköterska eller annan legitimerad vårdpersonal kan skriva ut vandring på Skåneleden på recept. I samband med att patienten får ett recept på fysisk aktivitet, får hen även råd som ger motivation och hjälp med att hitta en motionsform som passar patientens behov, önskemål och förutsättningar. Runt om i Skåne finns ett stort antal idrottsföreningar och företag som står för ”läkemedlet” d v s den fysiska aktiviteten.

Vill du få Skåneleden utskrivet på recept? Prata med din vårdkontakt!

Läs mer på www.farskane.se