Skåneledens populäraste etapper

Hovs hallar Photo: Mickael Tannus

Skåneleden består av 106 etapper och 130 mil vandringsled som sträcker sig från nord till syd, öst till väster och genom många av våra vackra naturreservat. Men vilka är de 5 mest populära etapperna?

SL1 etapp 17 Hovs hallar – Torekov

Så nära ett sagoland som man kan komma! I Hovs hallar möts havet och Hallandsåsen, här har berget formats av havet och skapat raukar och grottor. Efter Hovs hallar vandrar du på strandängar med en flora och fauna som är unikt för området. Strandängarna kallades strandmalar och var byarnas allmänningar. Här gick ungdjur, får och gäss på bete. Byborna fick fritt hämta tång och forsla hem som gödning till de magra jordarna.

SL3 etapp 4 Klåveröd – Söderåsens nationalpark

Starta i Klåveröds strövområde som bjuder på vacker natur och en mängd olika aktiviteter om du inte vill vandra. Precis utanför strövområdet rinner Klövabäcken genom sprickdalen vid gårdarna Dalhem och Bohagen. Detta är en vacker plats, med mycket geologi.Vandra genom branter, steniga stigar och bäckdrag in i en av södra Sveriges vackraste nationalparker: Söderåsens nationalpark. Via stigar tar du dig upp till etappens höjdpunkt, Kopparhatten. Utsikten över dalgång och bokskog är magnifik och riktigt storslagen.

SL4 etapp 5 Simrishamn – Kivik

En etapp med mycket variation! Här vandrar du på stränder, ängar, branter och skog. Ålabodarna och de mysiga fiskelägena skvallrar om historiens vingslag. Vandringen genom Stenshuvud nationalpark och bestigningen av berget Stenshuvud tillhör de tuffa partierna. Nedanför finns torr sandhed, sumpiga alkärr och orkidéäng och från bergets hjässa kan du se ut över Hanöbukten. I nationalparken lever ovanliga fåglar, insekter och grodor.

SL4 etapp 7 Vantalängan – Alunbruket

På denna vackra etapp hittar du ärtliknande fossiler med 240 miljoner år på nacken. Du tar dig fram på en ringlande ås fram till Andrarums alunbruk som en gång i tiden var Skånes största industri. Ekoparken på Christiehofs slott har återskapat våtmarkerna i syfte att rädda utrotningshotade djur och växter i området.

SL5 etapp 3 Arild – Mölle

Snåriga gator, mysiga fiskelägen, branta klippor och havsutsikt präglar denna etapp. På stigar vandrar du in i Kullabergs naturreservat. Berget har en omtumlande geologisk historia, gnejsen är nästan oigenkännlig och magma har pressat sig fram i flera omgångar. Mysfaktorn är hög i Arild, här finns massor av mysiga gator med vackra hus.