Lära ute på Skåneleden

Här kan du som arbetar inom skolan få tips på hur du kan använda naturen och Skåneleden som en arena för lärande, fysisk aktivitet och hälsa.

Använd naturen som en resurs för lärande Photo: Apelöga

Region Skåne arbetar på flera sätt för att fler barn ska få uppleva naturens positiva effekter, stärka sina kunskaper om natur och Allemansrätten samt öka den fysiska aktiviteten.

Sätt Skåne i rörelse

Sätt Skåne i rörelse ska bidra till ett samhälle där fler barn och unga hittar rörelseglädje, är mer fysiskt aktiva och där jämlikheten i aktivitetsnivå och hälsa ökar.

Stiftelsen Skånska Landskap

Flytta ut klassrummet med hjälp av Stiftelsen Skånska Landskap! Här finns tips på aktiviteter och lektionsidéer du kan inspireras av i ditt arbete.

Skogshjältarna - Friluftsfrämjandet (friluftsframjandet.se)

Vill du få in utomhusundervisning på schemat på ett smidigt sätt? Skogshjältarna gör det enkelt att ge kvalitetssäkrad och upplevelsebaserad undervisning med naturen som lärmiljö. Barnen får lära på ett lustfyllt sätt med alla sinnen samtidigt som ni jobbar på enligt läroplanen. Konceptet har inriktat sig på årskurs F-3 men kan tillämpas även på äldre årskurser.

Femteklassare på Skåneleden

Region Skåne satsar på Femteklassare på Skåneleden för att skapa goda levnads- och naturvanor för barn. Genom Stiftelsen Skånska Landskaps naturpedagoger erbjuds skolor i Skåne en dag i naturen med en kunnig vägledare med fokus på hälsa, ekosystem, allemansrätt, utomhuspedagogik och samvaro.