Friluftslivets år

Projektet syftar till att få fler att testa friluftsaktiviteter. Photo: Lisa Wikstrand

Under 2021 lyfter vi ett spännande tema varje månad för att inspirera fler att testa friluftsliv. Luften är fri!

“Luften är fri - Friluftslivets år 2021” är ett projekt som leds av Svenskt Friluftsliv med stöd av Naturvårdsverket. Syftet med projektet är bland annat att få fler människor att testa friluftslivsaktiviteter och öka medvetenheten om friluftslivets värden. 

“Vi vet att friluftsliv förbättrar folkhälsan, [...]. Vi vet att de allra flesta i Sverige lever nära naturen och genom att värna om allemansrätten får alla chans att vistas i naturen på samma villkor. Men vi vet också att det finns hinder som [...] gör att personer i specifika grupper i samhället inte nyttjar friluftslivet i samma utsträckning som andra. Dessa hinder vill projektet förebygga genom att visa på att det finns aktiviteter för alla, att det finns aktiviteter nära hemmet och att det inte alltid behövs dyr utrustning.”

Varje månad har ett tema, så under året kommer tolv olika ämnen att lyftas. Vi på Skåneleden är en av de cirka 150 aktörer som deltar i projektet för att få fler att vilja prova friluftsliv. Vi kommer att uppmärksamma varje månads tema med massor att spännande reportage, fiffiga tips-listor och kampanjer. Vi hoppas såklart även på att få träffa er ute på vandringsleden, om och när det är möjligt.

Projektet invigs 16-24 januari. Missa inte invigningswebbinariet den 22 januari!

Om du vill veta mer om projektet, dess syfte och målgrupper, kan du läsa på Svenskt Friluftsliv eller Luften är fri. På luftenärfri.se finns även en aktivitetskalender, där du kan sortera efter både ort och typ av aktivitet för att hitta det som passar dig.