Fler arkitektritade vindskydd klara på Skåneleden

Under två veckor i juni planerade, utformade och byggde 15 universitetsstudenter tre stycken vindskydd i Kronoskogen i Ängelholm, Lundåkrahamnen i Landskrona och i Barsebäckshamn.

Photo: Sara Näsvall

Processen inleddes med att studenterna besökte platserna och samlade idéer. Därefter tog alla fram en individuell skiss som presenterades dagen efter. Studenterna röstade sedan fram tre vinnande förslag som utvecklades till byggritningar med stöd av olika yrkeskunniga experter för att säkerställa att byggnationerna blev hållfasta och användbara.

Vindskydden prefabricerades i Säbyholm för att sedan transporteras och byggas klart på sina respektive platser.

Varje plats hade sina utmaningar som studenterna behövde ta hänsyn till när de utformade vindskydden.

4rest - Kronoskogen

Här ville studenterna fånga himlen genom att ha en lucka som går att öppna och stänga. Vindskyddet är även tillgänglighetsanpassat genom att skapa ett mellanrum mellan de två liggplatserna. Träslagen ek, furu och gran har valts ut för att vindskyddet ska kunna stå emot väta. Underifrån kommer vattnet rinna fritt, vilket man ska kunna se genom golvets springor.

Tide - Lundåkrahamnen

Här ville studenterna ta till vara på den fina utsikten, med inspiration från havet tog man fram den runda formen, något som inbjuder till både lek och en fin utsikt över Öresund.

Näste - Barsebäckshamn

Här var naturen ganska vild, något som studenterna ville bevara genom att höja upp vindskyddet. Vindskyddet är byggt som en bikupa i havsnära miljö, där det samtidigt känns skyddat och stillsamt.

Arknat i korthet:

Arknat har arrangerats för femte gången men för andra gången i Skåne. Syftet är att öka förståelsen för träbyggnation för framtidens arkitekter och förstärka samspelet mellan arkitektur och natur.

Region Skåne är ledhuvudman för Skåneleden och driver utvecklingen av leden och är även ansvariga för kommunikation och marknadsföring av leden.

Samarbetspartners till Arknat detta år är Sweco, Cramo, XL-BYGG, Essve, Organowood, Moelven and Ängavången Ekgolv, Ängelholms kommun, Landskrona kommun och Kävlinge kommun.