Generellt eldförbud hävt i Skåne

Från och med den 21 augusti klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu varje kommun som avgör om det är tillåtet att elda eller inte

Länsstyrelsen har hävt det generella eldningsförbudet som förbjudit all form av eldning under sommaren i Skåne. Det kan fortsatt vara eldförbud i enskilda kommuner så planerar du för en vandring där du vill grilla - gå in på kommunens hemsida och säkerställ att du får lov att göra upp eld eller använda gaskök.

Tänk på att det alltid är du som bär ansvaret för säkerheten och att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand eller bryter mot eldningsförbudet. Håll dig uppdaterad om eldförbudet på kommunernas, länsstyrelsen och MSBs hemsida.

Här finns mer information.