Nu lanseras appen "Vandra i Skåne"

Fyra skånska företag har vunnit 1.6 miljoner kronor i Post- och telestyrelsens utlysning. Pengarna har använts till att utveckla vandringsappen \"Vandra i Skåne\" som nu lanseras i sin första version med SL5 Öresundsle

Förutom att fungera som en vandringsapp om Skåneleden vänder den sig samtidigt till hörsel- och synskadade vandrare - något som gör Skåneleden unik även internationellt. 

Projektet kallas "Skåneleden för alla" och bakom står Hi-Story från Karlskrona/Malmö,  Mindtrekking i Lund samt Malmöföretagen Alesmark Ord & Bild och  Döviana.

Appen ska visa information om sträckorna och utvalda sevärdheter längs leden kommer att läsas in och teckentolkas. Appen ska även tipsa om var vandrare kan äta, sova och finna annan service. Det ska också gå att se Skånetrafikens hållplatser och aktuella kartor.

Tekniken bakom appen tas fram av Hi-Story som även står för inläsning av texter på svenska, engelska och för syntolkning. Filmerna med teckenspråk tas fram av Döviana. Vandring, foto, text och research står naturvägledaren/vandringsguiden Kenneth Joelsson och frilansjournalisten Caroline Alesmark för. Kenneth och Caroline gav våren 2015 ut guideboken "Vandra Skåneleden" som i juni 2016 lanseras i engelsk utgåva.

Appen lanseras nu i sin första version inför Eurorando och kommer att kompletteras med SL3 Ås till åsleden, SL4 Österlenleden. Du kan ladda ner den via Apple och Android from och med måndagen den 29:e augusti.