Rapportera avvikelse för 8 Verkasjön - Heinge

Här kan du rapportera in eventuella problem eller avvikelser längsmed leden. Beskriv detaljerat och lämna en plats så kan vi dela informationen så snabbt som möjligt.