Rapportera avvikelse för 7A Verkasjön - Agusa

Här kan du rapportera in eventuella problem eller avvikelser längsmed leden. Beskriv detaljerat och lämna en plats så kan vi dela informationen så snabbt som möjligt.