Vad betyder förkortningarna?

Skåneleden är väl markerad i fält med orangea skyltar. Photo: Mickael Tannus

På stolpar i skogen, hemsidor och på skyltar dyker de ibland upp - förkortningarna. SL2, E6A... smått förvirrande, eller? Det finns ingen tydligt markerad led genom begreppsdjungeln, men här kommer några förklaringar som gör dig till Skåneleden-expert på nolltid!

Skåneleden är indelad i sex delleder. Varje delled har ett namn som börjar med SL ( = Skåneleden), sedan en siffra som representerar hur länge leden har funnits. Alltså var SL1 den första delleden att invigas, SL6 är det senaste tillskottet.

Dellederna har också ett namn beroende på vilken sorts naturupplevelse eller vilket område den går igenom, exempelvis "Kust till kust" eller "Österlen".

Varje delled är sedan indelad i etapper. Etapperna kan vara alltifrån någon kilometer till ungefär två mil långa, och är namngivna med en siffra och vilka platser den går emellan. Exempelvis "etapp 12 Höghult - Krankesjön".

Ibland kan etapper tillkomma, exempelvis för att skapa rundvandringar eller genvägar. Då brukar de få låna en närliggande etapps siffra, men man lägger till en bokstav. Ett exempel på en sådan är "etapp 4A Göingeåsen - Hovdala".

På vår hemsida kan du också hitta anslutningsetapper, markerade med en bild på ett tåg. Dessa visar vägen från en hållplats till en etapps start eller slut. Anslutningsetapperna lånar siffran från etappen som den ansluter till, men med ett namn som berättar mellan vilka punkter sträckan går. Ett exempel är "etapp 3A Olofström - Halens camping".

Så nu när en vandrarkompis säger att hen varit ute på SL3E8 vet du på en gång att det är SL3 Ås till Ås, etapp 8 mellan Maglebjär och Onsvalakällan som menas. Lätt som en plätt, eller hur?