Eldningsförbud i nordvästra och nordöstra Skåne

Photo: Mickael Tannus

Just nu är det stor risk för gräs- och skogsbränder i nordvästra och nordöstra Skåne. Förbudet gäller eldning utomhus.

Kommunerna i nordvästra Skåne har infört ett generellt eldningsförbud vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) eller 5E (extremt stor brandrisk).

Räddningstjänsten Syd uppmanar till stor försiktighet vid grillning och eldning i Burlöv, Eslöv, Kävlinge, Lund och Malmö

Vad bör jag tänka på?

  • Vid eldningsförbud rekommenderas att inte röka i skog och mark.
  • Undvik att köra ut eller parkera fordon i skog och mark. Katalysatorn på fordonet håller en mycket hög temperatur och kan antända underliggande vegetation.
  • Utför ej arbeten som medför att gnistor såsom svetsning, kapning etc. som kan spridas till brännbar vegetation.
  • Tänk på att du kan ställas till svars och bli straffad om du orsakar en brand på grund av oaktsamhet. Även ni som omfattas av undantag ovan ansvarar för att detta sker på ett betryggande sätt och ska därför alltid göra en egen bedömning om platsen och förhållande i övrigt är lämpliga för öppen eld.
  • Det är tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten grus eller sand. Detta gäller dock inte vid totalt eldningsförbud.

Vad gör jag om jag ser någon som bryter mot eldningsförbudet?

Börja med att tala om att det är eldningsförbud. Den personen kanske inte har förstått vad det är som gäller. Om du fortfarande inte får någon respons så ta hjälp av polisen via 112 eller 114 14 beroende på hur akut det är.

Här kan du läsa mer

Här kan du se brandriskprognoser för de närmaste 5 dygnen

Källa: Räddningstjänsten Skåne